Konstrukcja DP-DTVBN-30° - na dachach płaskich

Informacje

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
paneli w układzie wertykalnym pod kątem 35°w trzeciej strefie
śniegowej i w trzeciej strefie wiatrowej


Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal 250GD w powłoce Magnelis
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium (EN AW-6063),
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym..


Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym elementy
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

 

Konstrukcja DP-DTVBN umożliwia montaż paneli pod kątem
25, 30 i 35°. Wariantem tej konstrukcji jest konstrukcja z montażem
paneli w układzie horyzontalnym pod kątem 25, 30 i 35°.
Konstrukcja ta umożliwia montaż paneli bez naruszenia poszycia
dachu dzięki obciążeniu bloczkami betonowymi (należy zastosować
bloczki wykonane z betonu B20, oraz zabezpieczyć bloczki przed
nasiąkaniem wodą opadową). Konstrukcja opcjonalnie może być
kotwiona do dachu.

Elementy zestawu
L.p. Nazwa produktu Symbol Numer katalogowy Szt. w zawiesiu
1 Profil aluminiowy PAL40H40/2.1 894621
Trasy kablowe - BAKS
4 szt. w zawiesiu
Dodaj
2 Łącznik profila aluminiowego PLPAN40 890510
Trasy kablowe - BAKS
4 szt. w zawiesiu
Dodaj
3 Kątownik KTT50H50/1,5MC 855515
Trasy kablowe - BAKS
4 szt. w zawiesiu
Dodaj
4 Kątownik KTT35H35/1,54MC 854154
Trasy kablowe - BAKS
4 szt. w zawiesiu
Dodaj
5 Guma wibroizolacyjna podkladowa SBR50x500 890001
Trasy kablowe - BAKS
24 szt. w zawiesiu
Dodaj
6 Ceownik montażowy CMC41H41/1,4MC 856214
Trasy kablowe - BAKS
4 szt. w zawiesiu
Dodaj
7 Ceownik montażowy CMC41H41/07MC 851207
Trasy kablowe - BAKS
4 szt. w zawiesiu
Dodaj
8 Blacha rozporowa BR36/1MC 854121
Trasy kablowe - BAKS
12 szt. w zawiesiu
Dodaj
9 Ceownik wzmocniony CWP40H22/1,6MC 854216
Trasy kablowe - BAKS
4 szt. w zawiesiu
Dodaj
10 Podstawa montażowa PMTNMC 850112
Trasy kablowe - BAKS
4 szt. w zawiesiu
Dodaj
11 Śruba (komplet) SRM8x25F 890102
Trasy kablowe - BAKS
4 szt. w zawiesiu
Dodaj
12 Śruba (kpl.) SSZ10x20E 991020
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
13 Nakrętka kołnierzowa NKZM10E A2 890009
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
14 Śruba (kpl.) SMM8x60F 898660
Trasy kablowe - BAKS
16 szt. w zawiesiu
Dodaj
15 Podkładka PW8E 660944
Trasy kablowe - BAKS
32 szt. w zawiesiu
Dodaj
16 Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierz... SGKFM8x14 651541
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
17 Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierz... SGKFM10x20 651641
Trasy kablowe - BAKS
16 szt. w zawiesiu
Dodaj
Alternatywnie do kompletu
18 Boczny uchywt panela BUF40 897340
Trasy kablowe - BAKS
4 szt. w zawiesiu
Dodaj
19 Pośredni uchywt panela PUF 897300
Trasy kablowe - BAKS
6 szt. w zawiesiu
Dodaj
20 Śruba SAM8x35E 898535
Trasy kablowe - BAKS
10 szt. w zawiesiu
Dodaj
21 Nakrętka ślizgowa z kulką NKWSM8A 600909
Trasy kablowe - BAKS
10 szt. w zawiesiu
Dodaj
22 Boczny uchwyt panela KLICK BUFK40 897440
Trasy kablowe - BAKS
4 szt. w zawiesiu
Dodaj
23 Pośredni uchwyt panela KLICK PUFK 890300
Trasy kablowe - BAKS
6 szt. w zawiesiu
Dodaj