Konstrukcja W-H5G2-30° - wolnostojąca dla 50 paneli

Informacje

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie czterech
rzędów paneli w układzie horyzontalnym


Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium (EN AW-6063 lub EN AW-6005A),
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.


Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

 

Warunki gruntowe dobre; grunt półzwarty.

Warianty montażowe konstrukcji:
- konstrukcja W-H54K2 - słupy podporowe kotwione do fundamentu
betonowego
- konstrukcja W-H5B2- słupy podporowe zalewane betonem
min. B20 w wykonanych otworach w gruncie
- na zamówienie śruba wkręcana w grunt do mocowania słupa
podporowego

Elementy zestawu
L.p. Nazwa produktu Symbol Numer katalogowy Szt. w zawiesiu
1 Ceownik CT70H50/3MC 854530
Trasy kablowe - BAKS
6 szt. w zawiesiu
Dodaj
2 Ceownik wzmocniony CWT70H50/4,4MC 857844
Trasy kablowe - BAKS
6 szt. w zawiesiu
Dodaj
3 Profil BDFCH120/5,2MC 853352
Trasy kablowe - BAKS
6 szt. w zawiesiu
Dodaj
4 Ceownik wzmocniony CWP40H22/1MC 854210
Trasy kablowe - BAKS
6 szt. w zawiesiu
Dodaj
5 Ceownik wzmocniony CWP40H40/3,7MC 859337
Trasy kablowe - BAKS
2 szt. w zawiesiu
Dodaj
6 Łącznik ceownika LCPT11MC 850151
Trasy kablowe - BAKS
6 szt. w zawiesiu
Dodaj
7 Ceownik wzmocniony CWC100H50/6,3MC 857563
Trasy kablowe - BAKS
12 szt. w zawiesiu
Dodaj
8 Ceownik wzmocniony CWC100H50/4,2MC 857642
Trasy kablowe - BAKS
6 szt. w zawiesiu
Dodaj
9 Łącznik ceownika LKTT45H70MC 857670
Trasy kablowe - BAKS
12 szt. w zawiesiu
Dodaj
10 Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierz... SGKFM10x20 651641
Trasy kablowe - BAKS
154 szt. w zawiesiu
Dodaj
11 Boczny uchywt panela BUF32 897332
Trasy kablowe - BAKS
40 szt. w zawiesiu
Dodaj
12 Pośredni uchywt panela PUF 897300
Trasy kablowe - BAKS
80 szt. w zawiesiu
Dodaj
13 Śruba SAM8x35E 898535
Trasy kablowe - BAKS
120 szt. w zawiesiu
Dodaj
14 Nakrętka kołnierzowa NKZM8E A2 890008
Trasy kablowe - BAKS
120 szt. w zawiesiu
Dodaj