Konstrukcja W-V2G1-25° (opcjonalnie 30°) dla 40 paneli

Informacje

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie dwóch
rzędów paneli w układzie wertykalnym

 


 

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal 250GD w powłoce Magnelis
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium,
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

 


 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym elementy
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

 

Warunki gruntowe dobre; grunt półzwarty
Warianty montażowe konstrukcji:

- konstrukcja wbijana w grunt,
- konstrukcja W-V2K1- słup podporowy kotwiony do fundamentu
betonowego
- konstrukcja W-V2B1- słup podporowy zalewany betonem
min. B20 w wykonanym otworze w gruncie
- na zamówienie śruba wkręcana w grunt do mocowania słupa
podporowego

Elementy zestawu
L.p. Nazwa produktu Symbol Numer katalogowy Szt. w zawiesiu
1 Ceownik wzmocniony CWE100H50/3,6MC 855136
Trasy kablowe - BAKS
7 szt. w zawiesiu
Dodaj
2 Profil BDFCH100/2,75MC 853725
Trasy kablowe - BAKS
7 szt. w zawiesiu
Dodaj
3 Ceownik wzmocniony CWC40H40/1,2MC 859412
Trasy kablowe - BAKS
7 szt. w zawiesiu
Dodaj
4 Ceownik wzmocniony CWC40H40/1,7MC 859417
Trasy kablowe - BAKS
7 szt. w zawiesiu
Dodaj
5 Ceownik wzmocniony CWP40H22/3,5MC 854235
Trasy kablowe - BAKS
6 szt. w zawiesiu
Dodaj
6 Łącznik ceownika LCPE11DMC 850240
Trasy kablowe - BAKS
7 szt. w zawiesiu
Dodaj
7 Łącznik LCCMC 858000
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
8 Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierz... SGKFM10x20 651641
Trasy kablowe - BAKS
176 szt. w zawiesiu
Dodaj
9 Ceownik wzmocniony CWC100H50/6,3MC 857563
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
10 Ceownik wzmocniony CWC100H50/4,2MC 857642
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
11 Łącznik ceownika LKTT45H70MC 857670
Trasy kablowe - BAKS
12 szt. w zawiesiu
Dodaj
12 Boczny uchywt panela BUF32 897332
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
13 Pośredni uchywt panela PUF 897300
Trasy kablowe - BAKS
76 szt. w zawiesiu
Dodaj
14 Śruba SAM8x35E 898535
Trasy kablowe - BAKS
84 szt. w zawiesiu
Dodaj
15 Nakrętka kołnierzowa NKZM8E A2 890008
Trasy kablowe - BAKS
84 szt. w zawiesiu
Dodaj