Konstrukcja W-V2G2 - wolnostojąca

Informacje

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie dwóch
rzędów paneli w układzie pionowym

 


 

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium (EN AW-6063),
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

 


 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 25 letnim okresem gwarancyjnym elementy
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

 

Warunki gruntowe dobre; grunt półzwarty.

Warianty montażowe konstrukcji:
- konstrukcja W-V2K2 - słupy podporowe kotwione do fundamentu
betonowego
- konstrukcja W-V2B2- słupy podporowe zalewane betonem
min. B20 w wykonanych otworach w gruncie
- na zamówienie śruba wkręcana w grunt do mocowania słupa
podporowego

Elementy zestawu
L.p. Nazwa produktu Symbol Numer katalogowy Szt. w zawiesiu
1 Ceownik CT70H50/2,8F 874528
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
2 Ceownik CT70H50/3,4F 874534
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
3 Profil BDFCH100/2,75F 893725
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
4 Ceownik wzmocniony CWP41H21/0,75F 893407
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
5 Ceownik wzmocniony CWP40H40/3,05F 874031
Trasy kablowe - BAKS
2 szt. w zawiesiu
Dodaj
6 Ceownik wzmocniony CWP40H40/3,2F 874032
Trasy kablowe - BAKS
2 szt. w zawiesiu
Dodaj
7 Łącznik ceownika LCPT11 890151
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
8 Uchwyt krzyżowy UKPNF 897200
Trasy kablowe - BAKS
32 szt. w zawiesiu
Dodaj
9 Ceownik wzmocniony CWC100H50/3,5F 898635
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
10 Ceownik wzmocniony CWC100H50/3,95F 898639
Trasy kablowe - BAKS
4 szt. w zawiesiu
Dodaj
11 Ceownik wzmocniony CWC100H50/6,3F 897563
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
12 Łącznik LC100H50F 895105
Trasy kablowe - BAKS
16 szt. w zawiesiu
Dodaj
13 Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierz... SGKFM10x20 651641
Trasy kablowe - BAKS
232 szt. w zawiesiu
Dodaj
14 Boczny uchywt panela BUF38 897338
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
15 Pośredni uchywt panela PUF 897300
Trasy kablowe - BAKS
88 szt. w zawiesiu
Dodaj
16 Śruba SAM8x35E 898535
Trasy kablowe - BAKS
96 szt. w zawiesiu
Dodaj
17 Nakrętka NSM8E 652202
Trasy kablowe - BAKS
96 szt. w zawiesiu
Dodaj
18 Podkładka PW8E 660944
Trasy kablowe - BAKS
96 szt. w zawiesiu
Dodaj