Konstrukcja W-V2G2-25° (opcjonalnie 30°) dla 46 paneli

Informacje

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie dwóch
rzędów paneli w układzie pionowym

 


 

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis
lub cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium (EN AW-6063),
Stal nierdzewna w gatunku AISI 304
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

 


 

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym elementy
wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie przy
spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.

 

Warunki gruntowe dobre; grunt półzwarty.

Warianty montażowe konstrukcji:

- konstrukcja wbijana w grunt,
- konstrukcja W-V2K2 - słupy podporowe kotwione do fundamentu
betonowego
- konstrukcja W-V2B2- słupy podporowe zalewane betonem
min. B20 w wykonanych otworach w gruncie
- na zamówienie śruba wkręcana w grunt do mocowania słupa
podporowego

 

Elementy zestawu
L.p. Nazwa produktu Symbol Numer katalogowy Szt. w zawiesiu
1 Ceownik CT70H50/3MC 854530
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
2 Ceownik CT70H50/4MC 854540
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
3 Profil BDFCH100/2,75MC 853725
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
4 Ceownik wzmocniony CWP40H22/1MC 854210
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
5 Ceownik wzmocniony CWP40H40/3,5MC 859338
Trasy kablowe - BAKS
4 szt. w zawiesiu
Dodaj
6 Łącznik ceownika LCPT11MC 850151
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
7 Ceownik wzmocniony CWC100H50/6,3MC 857563
Trasy kablowe - BAKS
4 szt. w zawiesiu
Dodaj
8 Ceownik wzmocniony CWC100H50/4,2MC 857642
Trasy kablowe - BAKS
4 szt. w zawiesiu
Dodaj
9 Ceownik wzmocniony CWC100H50/3,3MC 857633
Trasy kablowe - BAKS
16 szt. w zawiesiu
Dodaj
10 Łącznik ceownika LKTT45H70MC 857670
Trasy kablowe - BAKS
20 szt. w zawiesiu
Dodaj
11 Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierz... SGKFM10x20 651641
Trasy kablowe - BAKS
216 szt. w zawiesiu
Dodaj
12 Boczny uchywt panela BUF38 897338
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
13 Pośredni uchywt panela PUF 897300
Trasy kablowe - BAKS
88 szt. w zawiesiu
Dodaj
14 Śruba SAM8x35E 898535
Trasy kablowe - BAKS
96 szt. w zawiesiu
Dodaj
15 Nakrętka kołnierzowa NKZM8E A2 890008
Trasy kablowe - BAKS
96 szt. w zawiesiu
Dodaj