System: W-H3G1-30°-N (opcjonalnie 25°) N-Nowe wykonanie profili

Informacje

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
trzech rzędów paneli w układzie horyzontalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- stal konstrukcyjna w gat. S250GD oraz S350GD w powłoce
Magnelis®, dla słupów podporowych ZM430, dla części montowanych
nad ziemią ZM310
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Układ modułów:
· poziomy/horyzontalny-H

Warunki gruntowe:
· grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
· konstrukcja W-H3G1-N wbijana w grunt (głębokość kotwienia
uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-H3K1-N - słup podporowy kotwiony
do fundamentu betonowego
· konstrukcja W-H3B1-N - słup podporowy zalewany betonem
min. B20 w wykonanym otworze w gruncie (wielkość
otworu uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-H3S1-N - na zamówienie śruba wkręcana
w grunt do mocowania słupa podporowego

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Elementy zestawu
L.p. Nazwa produktu Symbol Numer katalogowy Szt. w zawiesiu
1 Ceownik wzmocniony CWE100H50/3,6NMC 865136
Trasy kablowe - BAKS
8 / 3,10 szt. w zawiesiu
Dodaj
2 Profil BDFCH100/3,2NMC 863132
Trasy kablowe - BAKS
8 / 3,10 szt. w zawiesiu
Dodaj
3 Ceownik montażowy CMP41H41/1,2MC 856211
Trasy kablowe - BAKS
8 / 3,10 szt. w zawiesiu
Dodaj
4 Ceownik montażowy CMP41H41/1,7MC 851117
Trasy kablowe - BAKS
8 / 3,10 szt. w zawiesiu
Dodaj
5 Ceownik montażowy CMP41H41/3,5MC 851135
Trasy kablowe - BAKS
8 / 3,10 szt. w zawiesiu
Dodaj
6 Łącznik ceownika LCD100MC 850150
Trasy kablowe - BAKS
8 / 3,10 szt. w zawiesiu
Dodaj
7 Ceownik wzmocniony CWC100H50/6,6NMC 867566
Trasy kablowe - BAKS
8 / 3,10 szt. w zawiesiu
Dodaj
8 Ceownik wzmocniony CWC100H50/4,4NMC 867644
Trasy kablowe - BAKS
12 / 3,10 szt. w zawiesiu
Dodaj
9 Łącznik ceownika LKTT45H70MC 867670
Trasy kablowe - BAKS
16 / 3,10 szt. w zawiesiu
Dodaj
10 Boczny uchywt panela BUF32 897332
Trasy kablowe - BAKS
60 / 3,10 szt. w zawiesiu
Dodaj
11 Pośredni uchywt panela PUF 897300
Trasy kablowe - BAKS
60 / 3,10 szt. w zawiesiu
Dodaj
12 Śruba SAM8x25E 898525
Trasy kablowe - BAKS
120 / 3,10 szt. w zawiesiu
Dodaj
13 Podkładka sprężysta PS8E 166794
Trasy kablowe - BAKS
120 / 3,10 szt. w zawiesiu
Dodaj
14 Nakrętka rombowa NRM8PV 660245
Trasy kablowe - BAKS
120 / 3,10 szt. w zawiesiu
Dodaj
15 Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierz... SGKFM10x20 651641
Trasy kablowe - BAKS
216 / 3,10 szt. w zawiesiu
Dodaj