System: W-V2G1-30° (opcjonalnie 25°)

Informacje

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
dwóch rzędów paneli w układzie wertykalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- stal konstrukcyjna w gat. S250GD oraz S350GD w powłoce
Magnelis, dla słupów podporowych ZM430, dla części montowanych
nad ziemią ZM310,
A- Aluminium,
E- Stal nierdzewna,
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego,
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Układ modułów:
· pionowy/wertykalny-V

Warunki gruntowe:
· grunt o dobrej/wysokiej nośności
Warianty montażowe konstrukcji:
· konstrukcja W-V2G1 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
uzależniona od warunków gruntowych),
· konstrukcja W-V2K1- słup podporowy kotwiony
do fundamentu betonowego,
· konstrukcja W-V2B1- słup podporowy zalewany betonem
min. B20 ,w wykonanym otworze w gruncie (wielkość
fundamentu uzależniona od warunków gruntowych),
· konstrukcja W-V2S1 - na zamówienie śruba wkręcana
w grunt do mocowania słupa podporowego,

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Elementy zestawu
L.p. Nazwa produktu Symbol Numer katalogowy Szt. w zawiesiu
1 Ceownik wzmocniony CWE100H50/3,6MC 855136
Trasy kablowe - BAKS
7 szt. w zawiesiu
Dodaj
2 Profil BDFCH100/2,75MC 853725
Trasy kablowe - BAKS
7 szt. w zawiesiu
Dodaj
3 Ceownik montażowy CMP41H41/1,2MC 856211
Trasy kablowe - BAKS
7 szt. w zawiesiu
Dodaj
4 Ceownik montażowy CMP41H41/1,7MC 851117
Trasy kablowe - BAKS
7 szt. w zawiesiu
Dodaj
5 Ceownik montażowy CMP41H21/3,5MC 620135
Trasy kablowe - BAKS
6 szt. w zawiesiu
Dodaj
6 Łącznik ceownika LCPE11DMC 850240
Trasy kablowe - BAKS
7 szt. w zawiesiu
Dodaj
7 Łącznik LCCNMC 858022
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
8 Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierz... SGKFM10x20 651641
Trasy kablowe - BAKS
176 szt. w zawiesiu
Dodaj
9 Ceownik wzmocniony CWC100H50/6,6MC 857566
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
10 Ceownik wzmocniony CWC100H50/4,4MC 857644
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
11 Łącznik ceownika LKTT45H70MC 857670
Trasy kablowe - BAKS
12 szt. w zawiesiu
Dodaj
12 Boczny uchywt panela BUF32 897332
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
13 Pośredni uchywt panela PUF 897300
Trasy kablowe - BAKS
76 szt. w zawiesiu
Dodaj
14 Śruba SAM8x25E 898525
Trasy kablowe - BAKS
84 szt. w zawiesiu
Dodaj
15 Nakrętka kołnierzowa NKZM8E 890008
Trasy kablowe - BAKS
84 szt. w zawiesiu
Dodaj