System: W-V2G2-30°-N (opcjonalnie 25°) N-Nowe wykonanie profili

Informacje

Opis konstrukcji
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
dwóch rzędów paneli w układzie wertykalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- stal konstrukcyjna w gat. S250GD oraz S350GD w powłoce
Magnelis®, dla słupów podporowych ZM430, dla części montowanych
nad ziemią ZM310
A- Aluminium
E- Stal nierdzewna
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Układ modułów:
· pionowy/wertykalny-V

Warunki gruntowe:
· grunt o dobrej/wysokiej nośności
Warianty montażowe konstrukcji:
· konstrukcja W-V2G2-N wbijana w grunt (głębokość kotwienia
uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-V2K2-N - słupy podporowe kotwione do
fundamentu betonowego
· konstrukcja W-V2B2-N - słupy podporowe zalewane betonem
min. B20 w wykonanych otworach w gruncie (wielkość
otworu uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-V2S2-N na zamówienie śruba wkręcana
w grunt do mocowania słupa podporowego

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

 

Instrukcja montażu konstrukcji:
W-V2G2N
W-V2B2N
W-V2S2N
W-V2K2N

Elementy zestawu
L.p. Nazwa produktu Symbol Numer katalogowy Szt. w zawiesiu
1 Ceownik CT70H50/3NMC 864530
Trasy kablowe - BAKS
8 / 3,00 szt. w zawiesiu
Dodaj
2 Ceownik CT70H50/4NMC 864540
Trasy kablowe - BAKS
8 / 3,00 szt. w zawiesiu
Dodaj
3 Profil BDFCH100/2,75NMC 863725
Trasy kablowe - BAKS
8 / 3,00 szt. w zawiesiu
Dodaj
4 Ceownik montażowy CMP41H21/1MC 620100
Trasy kablowe - BAKS
8 / 3,00 szt. w zawiesiu
Dodaj
5 Ceownik montażowy CMP41H41/3,5MC 851135
Trasy kablowe - BAKS
4 / 3,00 szt. w zawiesiu
Dodaj
6 Łącznik ceownika LCJ70MC 850251
Trasy kablowe - BAKS
8 / 3,00 szt. w zawiesiu
Dodaj
7 Ceownik wzmocniony CWC100H50/6,6NMC 867566
Trasy kablowe - BAKS
4 / 3,00 szt. w zawiesiu
Dodaj
8 Ceownik wzmocniony CWC100H50/4,4NMC 867644
Trasy kablowe - BAKS
4 / 3,00 szt. w zawiesiu
Dodaj
9 Ceownik wzmocniony CWC100H50/3,3NMC 867633
Trasy kablowe - BAKS
16 / 3,00 szt. w zawiesiu
Dodaj
10 Łącznik ceownika LKTT45H70MC 867670
Trasy kablowe - BAKS
20 / 3,00 szt. w zawiesiu
Dodaj
11 Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierz... SGKFM10x20 651641
Trasy kablowe - BAKS
216 / 3,00 szt. w zawiesiu
Dodaj
12 Boczny uchwyt panela KLICK BUFK32 897432
Trasy kablowe - BAKS
8 / 3,00 szt. w zawiesiu
Dodaj
13 Pośredni uchywt panela PUF 897300
Trasy kablowe - BAKS
88 / 3,00 szt. w zawiesiu
Dodaj
14 Śruba SAM8x25E 898525
Trasy kablowe - BAKS
96 / 3,00 szt. w zawiesiu
Dodaj
15 Podkładka sprężysta PS8E 166794
Trasy kablowe - BAKS
96 / 3,00 szt. w zawiesiu
Dodaj
16 Nakrętka rombowa NRM8PV 660245
Trasy kablowe - BAKS
96 / 3,00 szt. w zawiesiu
Dodaj