System: W-V2G2-30° (opcjonalnie 25°)

Informacje

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umożliwiający zamocowanie
dwóch rzędów paneli w układzie wertykalnym

Opis techniczny:
Materiały systemu wsporczego:
MC- stal konstrukcyjna w gat. S250GD oraz S350GD w powłoce
Magnelis, dla słupów podporowych ZM430, dla części montowanych
nad ziemią ZM310,
A- Aluminium,
E- Stal nierdzewna,
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego,
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Układ modułów:
· pionowy/wertykalny-V

Warunki gruntowe:
· grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
· konstrukcja W-V2G2 wbijana w grunt (głębokość kotwienia
uzależniona od warunków gruntowych),
· konstrukcja W-V2K2 - słupy podporowe kotwione do
fundamentu betonowego
· konstrukcja W-V2B2- słupy podporowe zalewane betonem
min. B20 w wykonanych otworach w gruncie (wielkość
fundamentu uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-V2S2 na zamówienie śruba wkręcana w grunt
do mocowania słupa podporowego

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji.

Elementy zestawu
L.p. Nazwa produktu Symbol Numer katalogowy Szt. w zawiesiu
1 Ceownik CT70H50/3MC 854530
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
2 Ceownik CT70H50/4MC 854540
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
3 Profil BDFCH100/2,75MC 853725
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
4 Ceownik montażowy CMP41H21/1MC 620100
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
5 Ceownik montażowy CMP41H41/3,5MC 851135
Trasy kablowe - BAKS
4 szt. w zawiesiu
Dodaj
6 Łącznik ceownika LCPT11MC 850151
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
7 Ceownik wzmocniony CWC100H50/6,6MC 857566
Trasy kablowe - BAKS
4 szt. w zawiesiu
Dodaj
8 Ceownik wzmocniony CWC100H50/4,4MC 857644
Trasy kablowe - BAKS
4 szt. w zawiesiu
Dodaj
9 Ceownik wzmocniony CWC100H50/3,3MC 857633
Trasy kablowe - BAKS
16 szt. w zawiesiu
Dodaj
10 Łącznik ceownika LKTT45H70MC 857670
Trasy kablowe - BAKS
20 szt. w zawiesiu
Dodaj
11 Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierz... SGKFM10x20 651641
Trasy kablowe - BAKS
216 szt. w zawiesiu
Dodaj
12 Boczny uchywt panela BUF32 897332
Trasy kablowe - BAKS
8 szt. w zawiesiu
Dodaj
13 Pośredni uchywt panela PUF 897300
Trasy kablowe - BAKS
88 szt. w zawiesiu
Dodaj
14 Śruba SAM8x25E 898525
Trasy kablowe - BAKS
96 szt. w zawiesiu
Dodaj
15 Nakrętka kołnierzowa NKZM8E 890008
Trasy kablowe - BAKS
96 szt. w zawiesiu
Dodaj