PYRO-SAFE KS1 Ognioodporna powłoka pęczniejąca - wewnątrz obiektów

Trasy kablowe - BAKS
Informacje

Zabezpieczenie tras kablowych powłokami ogniochronnymi zapobiega:
- zapaleniu się kabli od zewnętrznego źródła ognia
- zapaleniu się kabli w przypadku zwarcia lub przegrzania kabli
- rozprzestrzenianie płomienia po palnej izolacji kabli,
- rozprzestrzenianie się pożaru przez kapiącą, palącą się izolację,
- alternatywa do innych biernych zabezpieczeń ppoż.

Materiał

CZASOOKRES SCHNIĘCIA:
Przy temp. otoczenia 23°C oraz wilgotności względnej powietrza 65%: sucha w dotyku po ok. 6 godz., sucha całkowicie po 4 dniach.

Dodatkowe informacje

Uwaga:

- Przed rozpoczęciem prac aplikacyjnych farby należy dokładnie wymieszać (zalecane jest mieszanie farby przez minimum 5 minut wiertarką z mieszadłem), farby można rozcieńczyć przez dodanie do 3% wody.
- Nanoszenie powłok może odbywać się przy pomocy pędzla, wałka lub metodą natryskową. Metodę natryskową zaleca się wykonać przy pomocy urządzenia natryskowego „Airless” przy czym zalecane jest dla Pyro - Safe KS 1 ciśnienie robocze 210 bar, dysza 0,48 ÷ 0,53 mm bez filtra.

Tylko dobrze wykonana powłoka może skutecznie zabezpieczać kable przed działaniem płomienia!

Wersje
Trasy kablowe - BAKS Trasy kablowe - BAKS
Symbol Numer katalogowy Ilość (szt.)
PYRO-SAFE KS1
Trasy kablowe - BAKS
800217
Trasy kablowe - BAKS
12.5
Dodaj