ZOM Zaprawa ognioodporna PROMASTOP TYP-M

Trasy kablowe - BAKS
Informacje

PROMASTOP®-M jest zaprawą służącą do zabezpieczenia przejść kablowych, rurowych, klap oraz drzwi przeciwpożarowych.

Opis wyrobu:

PROMASTOP®-M jest zaprawą ognioodporną na bazie cementu. Może być stosowana z wystawieniem na działanie warunków atmosferycznych.

Materiał

Magazynowanie: przechowywać w suchym miejscu na paletach drewnianych w temp. 3°C÷35°C
Czas przechowywania: ok. 12 miesięcy

Dodatkowe informacje

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-17/0862
Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0749-CPR-17/0862-2018/4

Wskazówki ogólne:

Zaprawa PROMASTOP®-M może być przygotowana wszelkimi dostępnymi maszynami do mieszania zapraw. Przy mniejszych ilościach można mieszać ręcznie lub wiertarką z mieszadłem.
Zaprawa PROMASTOP®-M jest mieszana z wodą, bez innych dodatków. Zaleca się proporcję rozrabiania 5:2,4 (zaprawa-woda). Po przygotowaniu zaprawa nadaje się do
użytku przez ok. 60 min.
Raz otwarte opakowanie powinno być szybko zużyte

Wersje
Trasy kablowe - BAKS Trasy kablowe - BAKS
Symbol Numer katalogowy Ilość (szt.)
ZOM
Trasy kablowe - BAKS
801407
Trasy kablowe - BAKS
20
Dodaj
Przykłady
Trasy kablowe - BAKS Trasy kablowe - BAKS