Informacje

Opis konstrukcji
Kompletny system montażowy umożliwiający zamocowanie
sześciu rzędów paneli w układzie horyzontalnym skierowanych
w kierunkach Wschód - Zachód.

Opis techniczny:
Materiały systemu montażowego:
MC- Stal konstrukcyjna w powłoce Magnelis®,
MagiZinc®, PosMAC, (profile konstrukcyjne)
A- Aluminium (klemy mocujące panele)
E- Stal nierdzewna (śruby do klem)
F- Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
(śruby do skręcania konstrukcji)
Konstrukcja przebadana pod kątem wytrzymałościowym.

Układ modułów:
· poziomy/horyzontalny-H

Warunki gruntowe:
· grunt o dobrej/wysokiej nośności

Warianty montażowe konstrukcji:
· konstrukcja W-H3G3-WZ wbijana w grunt
(głębokość kotwienia uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-H3K3-WZ - słupy podporowe kotwione
do fundamentu betonowego
· konstrukcja W-H3B3-WZ - słupy podporowe zalewane
betonem min. B20 w wykonanych otworach w gruncie
(wielkość otworu uzależniona od warunków gruntowych)
· konstrukcja W-H3S3-WZ - na zamówienie śruba wkręcana
w grunt do mocowania słupa podporowego

Gwarancja
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym
elementy wchodzące w skład konstrukcji wsporczej, wyłącznie
przy spełnieniu wszystkich warunków gwarancji producenta.
Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji po spełnieniu
dodatkowych wymogów.